Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Węgrów

Drodzy mieszkańcy,

Samorząd Województwa Mazowieckiego nałożył na wszystkie gminy z obszaru województwa obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Nasze miasto aktywnie realizuje szereg działań na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie a jednym z nich jest uzyskane wsparcie samorządowe na realizację wyżej wymienionego zadania, w ramach którego wyłoniono wykonawcę – firmę Market Research World, ul. Mastalerza 26/1 44-100 Gliwice.

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Węgrowa” realizowana jest  przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Inwentaryzacja będzie prowadzona do listopada 2020 r w formie badania kwestionariuszowego, w ramach którego ankieterzy wykonawcy odwiedzą wszystkie punkty adresowe zlokalizowane w naszej gminie, celem dokonania spisu. Dane dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane za pośrednictwem zarządców nieruchomości i będą dotyczyły każdego budynku oddzielnie. W celu przekazania danych należy wypełnić ankietę online, która będzie dostępna na stronie www.zrodlaciepla.wegrow.com.pl Ankieterzy będą uposażeni w identyfikatory oraz upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu. Dodatkowo ich tożsamość będzie możliwa do potwierdzenia  u przedstawiciela Urzędu Miasta Węgrowa w godzinach pracy urzędu pod Nr tel. 25 3081206 wew. 124  lub bezpośrednio u wykonawcy projektu pod numerem telefonu 32 420 27 08.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju istnieje możliwość udziału w badaniu poprzez zdalne wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie internetowej gminy. Dodatkowo każdy
z mieszkańców ma możliwość samodzielnego wypełnienia kwestionariusza i dostarczenie go do siedziby gminy, do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się przy głównym wejściu do budynku oznaczonej logo MIWOP MAZOWSZE z dopiskiem inwentaryzacja. W przypadku braku możliwości samodzielnego wydruku, formularze dostępne będą przy urnie. Ankieterzy mogą również kontaktować się telefonicznie.

Obowiązek wykonania powyższego opracowania wynika z uchwały Samorządu Województwa Mazowieckiego . Inwentaryzacja pozwoli poznać rzeczywistą skalę stosowania paliw stałych na terenie gminy oraz podjąć właściwe działania w zakresie poprawy jakości powierza.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dedykowaną infolinią pod numerem
22 230 21 07 lub pod adresem mailowym smog@mrw.org.pl Czyste powietrze to nasze wspólne dobro, dlatego liczymy na Państwa otwartość i wsparcie w udzielaniu informacji